Ваше дете је пошло у школу и тиме добило још једну  улогу,улогу „ученика“. И поред тога, код детета остаје потреба за игром и родитељском пажњом.

слика 4

Ево пар златних правила који ће Вам помоћи у раду са прваком:

1.Битно је да разговарате погледима

Када се врати из школе не започињите разговор питањем:  „ Како је било у школи ? Шта сте данас учили?“ …већ је боље питати га „ Са ким си био на одмору?  Који час је био најбољи?“ У тренутку, се дете можда неће снаћи за одговор,  али ће временом желети да са Вама подели све тренутке из школског живота. „Ученик“ је само једна од улога у животу вашег детета за Вас увек треба да буду у првом плану особине које красе Ваше дете.

2.Простор за рад и радне навике

Омогућите му простор у којем би могло да самостално учи и ради. Контролишите домаће задатке али их немојте радити Ви. Помозите му да направи план за учење и да планира време које треба да проведе  у игри.

3.Полазак у школу

Адаптација у првом разреду траје две, три недеље.У почетку се дете навикава на звук звона,правила понашања у школи,запослене ….зато Ви будите што више присутни у животу детета. Водите га и враћајте из школе,припремајте заједно ужину, радите домаће задатке,водите дете и на ваншколске активности, негујете породичне ритуале.

Настава од I до IV разреда ОШ "Зага Маливук"

Ваше дете је пошло у школу и тиме добило још једну  улогу,улогу ученика. И поред тога, код детета остаје потреба за игром и родитељском пажњом.

слика 4

Ево пар златних правила која ће Вам помоћи у раду са прваком:

1.Битно је да разговарате погледима

Када се врати из школе не започињите разговор питањем:  „ Како је било у школи ? Шта сте данас учили?“ …већ је боље питати га „ Са ким си био на одмору?  Који час је био најбољи?“ У тренутку, се дете можда неће снаћи за одговор,  али ће временом желети да са Вама подели све тренутке из школског живота.. Ученик је само једна од улога у животу вашег детета за Вас увек треба да буду у првом плану особине које красе Ваше дете.

2.Простор за рад и радне навике

Омогућите му простор у којем би могло да самостално учи и ради. Кнтролишите домаће задатке али их немојте радити…

View original post 67 more words

ПРАВИЛНО ДРЖАЊЕ ОЛОВКЕ ЈЕ УСЛОВ ЗА ПРАВИЛНО ПИСАЊЕ

ПРАВИЛНО ДРЖАЊЕ ОЛОВКЕ ЈЕ УСЛОВ ЗА ПРАВИЛНО ПИСАЊЕ

И пре поласка у школу, нека деца знају да пишу слова иако се техника писања усваја у првом разреду. Дете воли  када се родитељ диви  читко и уредно написаним словима и бројевима у свесци.

Када дете почиње да држи оловку и црта?

Већ са три године дете шкраба и полако линије обликује у круг. Са четири године црта квадрат, са пет троугао а са шест година правилно држи оловку ВРХОВИМА палца,кажипрста  и при писању не помера руку. Држање оловке врховима прстију омогућава контролу при писању што утиче на течно и уредно писање.

 

слика 1

 

Правилно писање се огледа у наједноставнијим примерима из живота. Већина деце пре поласка у први разред зна бројеве до 10 али не зна и да их правилно запише. Уколико се правилно не записују у старијим разредима када се и рукопис мења ,неки бројеви постану непрепознатљиви. Зато  је битно научити децу да се бројеви записују  правилно.    Погледајете графички приказ.

слика 2